Õppilastele

Õppekeskus FreshStart pakub Teile kvaliteetset võõrkeelte õppimise võimalust lastele ja täiskasvanutele

(inglise, eesti, soome, hispaania ja saksa keeled) mõistliku tasu eest. Meie pedagoogid on kõrgelt kvalifitseeritud.  Oodatud on kõik soovijad, sõltumata teadmiste tasemest. Kursused on hoolikalt läbimõeldud ja on suunatud kiirele ja olulisele progressile, kasutatakse uusi ja traditsioonilisi õppemeetodeid, mis hõlmavad lugemist, rääkimist, kirjutamist, audeerimist ja grammatikat. Valmistame ette riiklike- ja tasemeeksamite sooritamiseks. Meil on erinevad programmid koolieelikutele, kooliõpilastele ja täiskasvanutele.

 

Keeleõppe kommunikatiivmeetod, mida kasutatakse õppekeskuses FresfStart, võimaldab haarata kõiki võõrkeele aspekte. Õppekäigus me imiteerime kõiki situatsioone, millega Teie puutute kokku igapäevaelus ja tööl.

Meie kursused aitavad Teid:

 • arendada kommunikatsiooni oskusi
 • efektiivselt suhelda keelekandjatega
 • kirjutada grammatiliselt õigesti
 • lugeda ja aru saada trükistest (uudised, kuulutused, raamatud jne.)
 • kuulata ja aru saada kõnekeelest (raadio, tv, kino jne.)

 

Eksamiteks ettevalmistamine – aitame ettevalmistamises riigieksamiteks eesti ja inglise keeltes. Analüüsime eelmiste aastate riigieksamite materjalid ja põhjalikult töötleme läbi kõik viis eksami aspekti – kuulamine, kirjutamine, lugemine, keele struktuurid ja kõnelemine.

 

Kursused asutustele – õpetame välja personali vastavalt asutuste soovidele. Õppepakett arvestab asutuse spetsiifikat ja eripära, keeleoskuse taset ja tundide arvu. Õppetöö võib toimuda meie klassides või asutuses kohapeal.

 

Sõbralik ja loominguline õppekeskkond, hästi varustatud klassid ja kõrgetasemelised pedagoogid võimaldavad saavutada suurepäraseid tulemusi isegi väga raskete juhtumite puhul. Väga head tulemused toovad õppekeskusesse FreshStart aina rohkem soovijaid õppida võõrkeeli. Me oleme 10 aastat turul – 10 aastat positiivseid kogemusi!

 

Tähelepanu! Septembris soovijate arv on suur, kuid jõuludeks rühmade täituvus enam ei ehmata. Loodame, et Teil jätkub tahet jõuda meiega võiduka lõpuni!

 • Õppige iga päev. Kui on vähe vaba aega, kas või 10 minutid. Eriti hea on selleks hommik.
 • Kui õppimistahe langeb – ära pinguta üle, kuid ära jätta pooleli. Vaheta tegevust: pane raamat kõrvale ja kuula raadiot, jätta kirjutamine ja lehitse sõnaraamaetut.
 • Ära õppi midagi juppidena, kontekstist välja rebituna.
 • Kirjuta välja ja õppi pähe valmis väljendid ja laused, mida saab laialt kasutada.
 • Proovi tõlkida kõike, mis ette sattub: reklaam, plakat, juttu katkend. See on hea puhkus, kui oled väsinud.
 • Jätta meelde ainult õpetaja poolt parandatud harjutusi, ära loe parandamata töid – vead kippuvad meelde jääma.
 • Valmis laused ja väljendid jätta meelde mina-vormis. Näiteks – I am only pulling your leg (Ma ainult narrin sind).
 • Võõrkeel on kindlus, mida tuleb rünnata igast küljest! Loe lehti, kuula raadiot, vaata telesaateid ja dubleerimata filme, loe sõnaraamatud ja õppi uusi sõnu, leia endale kirjasõber ….
 • Ära häbene rääkimist, ära karda teha vigu – palu, et sind parandatakse. Oluline, et sa ei solvu, kui sind keegi parandab.
 • Usu endasse ja ole veendunud, et saavutad oma eesmärki.  

 

Kato Lomb pakkus lihtsa valemi keele õppimiseks:  KASUTATUD AEG + HUVI = TULEMUS

 

SUUR PALVE ÕPIJATELE – Õpetaja ja õpilased suhtuvad üksteise vastu lugupidamisega ja teevad kõik selleks, et õppeprotsess kulgeks sõbralikult, loominguliselt ja tulemusrikkalt!

 

Ei tasu:

 • Rikkuda ja määrida mööblit, seinu ja muud õppekeskuse vara. Praht käib prügikasti.
 • Tuua, närida ja kleepida mööbli külge nätsu.
 • Rikkuda distsipliini ja segada õppetööd.

 

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!