Vanematele

ÕPILASED JA NENDE ESINDAJAD, PALUME TEID

TÄITA ÕPPELEPPINGU JÄRGMISI REEGLEID:

  • Leping poolte vahel sõlmitakse terveks õppeaastaks, alates septembrist kuini aprillini / maini, ja selle tingimused on kõikidele kohustuslikud. Leping jõustub alates allakirjutamise momendist. Õpilase esindaja tasub õpemaksu igakuiselt, vastavalt maksugraafikule kümnendaks kuupäevaks

 

  • Võlgnevuse eest arvestatakse viivis 0,01% iga maksetähtaja ületatud päeva eest. Kui kuumakse ei ole laekunud jooksva kuu lõpuni, õpilane järgmisel kuul eemaldatakse õpetööst, kuni võla likvideerimiseni.

 

  • Leping kaotab kehtivuse õppeperioodi lõppedes. Õppilase esindaja kohustub välja maksta õppekursuse maksumuse enne õppeperioodi lõppu. Õpilane saab kursuse lõpetamise tunnistuse, kui on täidetud kõik kolm tingimust: 1) kogu õppekursuse maksumus on laekunud; 2) õpilase osalus tundides oli vähemalt 80%; 3) teadmiste tase on vähemalt 60%.

 

  • Õppekeskuse administratsioon jätab endale õiguse mitte alustada õpptööd gruppiga, kui õpilaste arv on alla arvestatud miinimumi (6 inimest), ettemakstud raha tagastatakse.

 

  •  Juhul, kui õppeperioodi jooksul õpilaste arv väheneb alla arvestatud miinimumi (6 inimest), administratsioon jätab endale õiguse 1) vähendada õpetundide arvu, jättes kuumaksu samaks; 2) suurendada kuumaksu, jättes õpetundide arvu samaks; 3) sulgeda grupp mitte rentaabluse tõttu.

 

  • Lepingule lisandub õppekalender terveks õppeaastaks. Juhul, kui toimuvad muudatused õppetöös, administratsioon kohustub teavitada sellest õpilast või tema esindajat. Juhul, kui tunnid jäävad ära objektiivsete põhjuste tõttu õppekeskuse poolt, tunnid toimuvad teisel ajal poolte kokkuleppel.

 

 Juhul, kui leping lõpetatakse Õpilase või tema Esindaja initsiatiivil, tema peab eelnevalt teavitama sellest õppekeskuse administratsiooni. Siis toimub ümberarvestus vastavalt külastatud tundide arvule ja ühe tunni maksumusest ja õpematerjalide maksumusest lepingu lõpetamise hetkeks. Pärast võla kustutamist leping lõpetatakse. Ettemaksu ei tagastata. Nii kaua, kuni leping kehtib, õpilase esindaja on kohustatud õppemaksu maksma igakuiselt vastaval lepingule. Esindaja ei tohi teha ümberarvestust ise. Ümberarvestus haiguse tõttu mitte külastatud tundide arvust suuruses 50% on võimalik perearsti tõendi alusel (vähemalt 4 tundi jooksva õppeperioodi jooksul). Ümberarvestuseks tuleb pöörduda administratsiooni poole.