Action
 
         
 

Koolieelikutele

VARAJASE ARENGU JA ESTEETILISE KASVATUSE KOOL "Edusamm"

Suurte kogemustega pedagoogid aitavad igakülgselt arendada laste oskusi ja andeid. Programmid on tehtud koolieelikutele. Prioriteetideks on loogilise ja loomingulise mõtlemise areng, kõne areng, tähelepanu areng, mälu ja fonemaatilise kuulmise areng, lugemise ja kirjutamise areng, inglise keel. Kõikide programmide aluseks on unikaalsed õpemetoodikad ja kaasaegsed õpematerjalid.