EDUSAMM

Kursuse pikkus: 60 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: 4, 5 ja 6 aastased lapsed

Gruppi suurus: kuni 12 inimest

Õppeperiood: 09.2016 - 04.2017

Aeg ja koht: laupäeviti  10:00-11:30 ( kolm tundi pikkusega 30 min, lapsed 4 aastat vana), Kangelaste pst 25

                                          11:00-12:30 ( kolm tundi pikkusega 30 min, lapsed 5 aastat vana), Kangelaste pst 25

                                          12:10-13:40 ( kolm tundi pikkusega 30 min, lapsed 6 aastat vana), Kangelaste pst 25

Õpetajad: Irina Sorokina (inglise keel), Tatjana Grigorjeva (koolieelne haridus).

 

Kursuse eesmärk: õpilaste huvi tõstmine teadmiste omandamise protsessi vastu ja eelduste loomine keelte õppeks.

Ülesanded: 

  • kompleksne mälu, tähelepanu, kõne, intuitsiooni ja loomingulise mõtlemise areng;
  • lugemise kasuteguri tõstmine (lugemise kiirus, tekstist arusaamine ja meeldejätmine);
  • huvi  loomine õppimise vastu koolieelikutel.

Õpetamise metoodika lähtub koolieelikute psühholoogilistest võimalustest omandada teadmisi.

 

Esimesel etapil formeeritakse lastel oskus orienteeruda helides; teisel etapil õpetetakse lugema.

Esmalt õpetatakse lapsi kuulama ja eristama helisid, oskama kindlaks tegema helide järjekord. See oskus aitab lahendada

palju probleeme, mis võivad tekkida lugemise ja kirjutamise õpekäigus. Keele heliline külg on alus grammatika õpetamisele

lastele. Heliline analüüs paneb paika helide järjekord sõnas, rõhu panek sõnades, intonatsiooni erinevused ja erinevate helide tekitamise omapärasused.

Lapsed vanuses 5-6 aastat on erinevalt vastuvõtlikud grammatika õpetamise etappidele. See tõttu helide ja tähtede

õpetamist peab alustama hiljemalt 5 aastaselt. 6 aastaste laste tundlikus ja vastuvõtlikus helide vastu väheneb ja

nendele meeldib rohkem lugemine.    

 

Teisel etapil lastele antakse ülesanded, mis arendavad õigekirja ja silma-, kõrva- ja motoorset mälu nii rääkimiseks,

lugemiseks kui ka kirjutamiseks. Tõsiseks takistuseks kirjutamise õppimisel on düsgraafia. Tähtede puudumine sõnades või üleliigsete tähtede kirjutamine, vale tähtede järjekord – selliste vigade põhjused on puudulik foneetika ja leksika areng. Edukas ja järjepidev töö selles osas aitavad tulevikus vältida selliseid vigu.

.                                                                           

Tähtis etapp õpingutes on lugemise produktiivsuse ja kiiruse tõstmine. Kiiruse tõstmiseks tuleb õppida kiiresti mõtlema – lapsed peavad õppima loetud tekstist aru saama. Tekstist aru saamine on oskus teksti sisu viia lühikeste ja loogiliste valemiteni, igas valemis leida keskmõiste, luua nendest keskmõistetest assotsiatiivne ja loogiline ahel.

Informatsiooni kokkusurumiseks tuleb kasutada diferentseeritud lugemise algoritmi, mis koosneb kolmes punktist:

  • võtmesõnad;
  • mõteread;
  • tähendus

Harjutades vastavalt algoritmile mõtlemisprotsesse treenitakse aeglaselt ja osade kaupa. Lugemise ajal kõik toimib kiiresti, üheaegselt ja suuremal määral alateadvuses, kuid selleks, et see oskus toimiks kohe ja automaatselt on vaja treenida seda diferentseeritult.

 

Mälu ja tähelepaneku areng lugemise ja kirjutamise protsessis.

Tähelepanematus algklasside õpilastel on põhiline õpeedukuse langetaja. Vead, mis tekkivad tähelepanematusest, lastele on väga solvavad. „Tähelepaneliku kirjutamise“ metoodika põhineb vigaste tekstide töötlemisel, mis sisaldavad erinevaid tüüpvigu, nagu nt sõnade vahetus või puudumine lausetes, tähtede vahetus või puudumine sõnades jne.

 

Tähelepanu erinevate külgede arendamiseks pakutakse harjutuste süsteem:

  • Tähelepanu kontsentratsiooni areng. Harjutuste põhitüüp on korrektuur ülesanded.
  • Lühiajalise mälu ja tähelepanu mahu suurendamine. Harjutuste sisuks on asjade arvu ja järjekorra meelde jätmine.
  • Tähelepanu jaotuse treening. Kahe erineva suunitlusea ülesande täitmine.

 Tähelepanu ümberlülitamise oskuse areng.